Kijk uit naar Pokémon Dens

De Wild Area zit vol met zogenoemde Pokémon Dens. Soms kom je een Pokémon Den tegen die een rode lichtzuil afgeeft. Verschillende soorten Dynamax Pokémon van uiteenlopende sterkte verschuilen zich hierin. Je kunt een Max Raid Battle proberen door onderzoek te doen naar deze dens .

Screenshot Left

Dynamax Pokémon verschuilen zich in Pokémon Dens die een rode lichtzuil afgeven.

Screenshot right

Je kunt één Pokémon uit je team of uit je Pokémon-boxen kiezen voor deelname aan het gevecht.

Deelnemen aan een Max Raid Battle

Pokémon Sword en Pokémon Shield hebben een functie die Y-Comm heet. Hiermee kun je onder meer Pokémon ruilen en online of op een locatie Link Battles voeren.

Als je tijdens je avontuur een stamp ziet verschijnen, kan dit betekenen dat iemand contact wil leggen met andere spelers! Je ziet een stamp ook verschijnen wanneer iemand op zoek is naar deelnemers voor een Max Raid Battle. Bekijk dus de stamp op het Y-Comm-scherm om mee te doen!

Screenshot Left

Stamps kunnen tijdens je avontuur aan de linkerkant van je scherm verschijnen.

Screenshot right

Selecteer de stamp met de beeltenis van een Pokémon om deel te nemen aan de Max Raid Battle.